Get the Flash Player to see this player.
TIN VSGIA
Ngày 04 tháng 06 năm 2020
iPhone 6 mn hnh 4,7 inch ra thng 8, 5,5 inch ra thng 9
10/05/2014 10:41

(TNO) Theo ngu?n tin ring c?a Reuters, nhi?u kh? n?ng vo thng 8 t?i m?u iPhone 6 dng mn hnh 4,7 inch s? ???c cng b? vo thng 8 t?i, t?c s?m h?n 1 thng so v?i thng tin m t? The Economic Daily News cng b? tr??c ?.


iPhone 6 s? c hai phin b?n mn hnh khc nhau - ?nh ch?p mn hnh

C?ng theo Reuters, s? c kho?ng 80 tri?u chi?c iPhone 6 ???c s?n xu?t tr??c ngy cng b?, ?? k?p cho vi?c "bung hng" ra th? tr??ng.

Bn c?nh ?, m?u iPhone 6 v?i kch th??c l?n h?n (5,5 inch ho?c 5,6 inch) s? ???c cng b? vo thng 9 t?i. L do c?a vi?c phin b?n ny cng b? tr? h?n l v Apple cn m?t s? v?n ?? c?n gi?i quy?t v? pin v cng ngh? hi?n th? mn hnh.

???c bi?t, cc b?n iPhone tr??c ?y c?a "nh to" ??u c truy?n th?ng ???c cng b? vo thng 9. V?i thng tin m Reuters v?a ti?t l?, nhi?u kh? n?ng do iPhone 6 l?n ny c t?i 2 phin b?n khc nhau nn Apple mu?n ??y nhanh qu trnh bn ra c?a m?t phin b?n.

Hi?n t?i, theo m?t s? hnh ?nh v?a r r? th iPhone 6 c?ng l m?u my c thi?t k? hon ton khc bi?t so v?i b?n iPhone 5S hi?n t?i, khi v? tr cc nt b?m c?ng ???c thay ??i v cc gc my c?ng ???c bo trn h?n.

Thnh Lun
Ngu?n Thanh Nin
 
Các tin khác

TH?NH L?P VSGIA
DANH BẠ DOANH NGHIỆP
GỬI THƯ GIỚI THIỆU
Email nhận
Nhập mã bên dưới
QUẢNG CÁO
Số người đang truy cập: 3
Tổng lượt truy cập: 331646
Tel: 0903.842957
Best viewed with Ms IE7.0, Firefox 3.0 by resolution of 1280x800 or higher.