Get the Flash Player to see this player.
TIN VSGIA
Ngày 04 tháng 06 năm 2020
Apple chi 3,2 t? USD ?? thu tm Beats Audio?
Th? Su, 09/05/2014 11:34

(ictworld.vn) - Apple ???c cho l ?ang ?m phn mua l?i Beats Electronics, thng tin ???c trang Business Insider ti?t l? chi?u qua (8-5).

Theo Business Insider, gi tr? m Apple ?ang th?a thu?n ?? c ???c th??ng hi?u Beats Audio - cng ty chuyn v? k? thu?t m thanh ch?t l??ng cao, ln ??n 3,2 t? USD v c th? ???c cng b? vo tu?n t?i. ?y ???c xem l th??ng v? l?n nh?t m Apple th?c hi?n t? tr??c ??n nay, v tr??c ? th??ng v? l?n nh?t m Apple th?c hi?n l mua l?i s?n xu?t my tnh NeXT v h? ?i?u hnh NeXTSTEP tr? gi 429 tri?u USD vo n?m 1996.
Apple chi 3,2 t? USD ?? thu tm Beats Audio?
Apple chi 3,2 t? USD ?? thu tm Beats Audio?

???c bi?t nh s?n xu?t tai nghe cao c?p Beats Audio g?n ?y c?ng b?t ??u cho m?t d?ch v? m nh?c tr?c tuy?n c?nh tranh v?i iTunes Radio c?a Apple. N?u th?a thu?n trn ???c cng b? chnh th?c th ?y c th? l thng tin b?t ng? nh?t m Apple mang l?i cho gi?i cng ngh? g?n ?y. M?t s? nh phn tch cho r?ng Apple ?ang ??y m?nh m?ng ?i?n t? tiu dng v d?ch v? nghe nh?c tr?c tuy?n trn iTunes, do ? th??ng v? ny hon ton n?ng trong k? ho?ch pht tri?n c?a g kh?ng l? x? Cupertino, Califonia (M?).

Tr??c ?, HTC ? ??u t? s? ti?n 309 tri?u USD t??ng ???ng 50,1% gi tr? c? ph?n c?a Beats Audio ?? c ???c cng ngh? m thanh hng ??u ny trn cc thi?t b? c?m tay c?a mnh. Sau ? s? h?p tc ny ? ?? v?, Beat hon t?t mua l?i ton b? c? ph?n m nh s?n xu?t ?i Loan n?m gi? vo 2013.

Beats Electronics ???c thnh l?p b?i nh s?n xu?t m nh?c Jimmy Iovine, v rapper Dr Dre. Cng ty chuyn v? k? thu?t m thanh ch?t l??ng cao ny g?n ?y ? nh?n ???c ??u t? 500 tri?u USD t? t?p ?on Carlyle, v hi?n ???c ??nh gi 1 t? USD trn th? tr??ng.

A.Thanh
Ngu?n NLD

Các tin khác

TH?NH L?P VSGIA
DANH BẠ DOANH NGHIỆP
GỬI THƯ GIỚI THIỆU
Email nhận
Nhập mã bên dưới
QUẢNG CÁO
Số người đang truy cập: 2
Tổng lượt truy cập: 331636
Tel: 0903.842957
Best viewed with Ms IE7.0, Firefox 3.0 by resolution of 1280x800 or higher.